Ứng dụng học tiếng Trung ưu việt nhất cho

người mới bắt đầu!

HelloChinese là một ứng dụng học tiếng Trung vui vẻ,

thú vị, đơn giản dễ hiểu!

Chơi để học

Học tiếng Trung thông qua các bài

tập thú vị.

Nội dung toàn diện

Chữ, từ, ngữ pháp gì cũng có, nghe nói đọc

viết chẳng thiếu chi.

Nhận biết âm thanh

Tự động chỉnh lỗi phát âm, khiến bạn hào

hứng luyện nói!

Tập viết chữ Hán

Học chữ Hán vừa nhanh vừa thú vị ngay

trong lòng bàn tay!